کاربرد های عکاسی صنعتی در تبلیغات رسانه ای

امروزه نقش تاثیر گذار رسانه ها در تبلیغات انکار ناپذیر است. از جمله این رسانه ها می توان به رسانه های محیطی ،رسانه های اجتماعی،رسانه های تصویری،رسانه های تلویزیونی،بیلبرد ها،تلویزیون های شهری،آگهی های بازرگی ، سایت های اینترنتی و هزاران رسانه دیگر  اشاره نمود. اولین چیزی که استفاده صحیح و کاربردی را در مورد رسانه هابه ذهن میرساند عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی مناسب برای استفاده حداکثری از قدرت این رسانه ها می باشد که در کارکیا استودیو با اجتناب از ایدهای تکراری سعی در ایجاد تبلیغات موثر و استفاده حداکثری از هزینه های انجام شده برای تبلیغات در این رسانه ها می شود.