دوشنبه 29 آبان 1396

تنظیم نادرست فلاش

اگر از فلاش پر کننده یا تکمیلی (fill-flash) استفاده می کنید و مشاهده می کنید سوژه شما بیش از حد روشن شده است، احتمالا فاصله شما تا سوژه کم است یا سرعت شاتر مورد نیاز برای نوردهی عکس بیش از سرعت همگام سازی فلاش (sync speed) است. (بیشترین سرعت شاتر که در هنگام استفاده از فلاش می توان استفاده کرد، معمولا ۱/۲۰۰s است.)
کوچک کردن دیافراگم در این شرایط معمولا ساده ترین راه برای رفع این مشکل است. سایز دیافراگم، نوردهی فلاش را کنترل می کند. در واقع دیافراگم کوچک تر نوردهی فلاش را کمتر می کند.
در روزهای آفتابی بسیار روشن، این کار به این معناست که باید از سایز دیافراگم کوچک تر از دیافراگم مورد نظر استفاده کنید. در این شرایط، از یک فیلتر ND برای لنز خود استفاده کنید تا بتوانید بدون بیش از حد شدن نوردهی (overexpose)، دیافراگم را بازتر کنید.

 

چک نکردن نوع نورسنجی

نوع نورسنجی که انتخاب می کنید، تفاوت زیادی در روشنایی یا تاریکی عکس شما ایجاد می کند. اگر عکس شما بیش از حد روشن یا تاریک به نظر می رسد، چک کنید که نوع نورسنجی را اشتباه انتخاب نکرده باشید.
به طور مثال، نورسنجی نقطه ای تنها قسمت کوچکی از صحنه را جهت نورسنجی استفاده می کند و اگر به طور دستی نقطه اتوفوکوس را انتخاب کنید، نقطه فوکوس به عنوان نقطه نورسنجی هم استفاده می شود.