پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396
تاثیر و کنترل عمق میدان در عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی


تاثیر و کنترل عمق میدان در عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی


همونطور که در آموزشهای قبلی گفتم لنزها دارای خواص مختلفی هستند که با دانستن این خواص میتونیم و کنترل اونها میتونیم یه عکاسی حرفه ای انجام بدیم.
از قابلیت ها و تفاوت های دوربین های حرفه ای با دوربین های معمولی در اختیار داشتن این خواص و کنترل هوشمندانه این خواص می باشد که این مهم موجب می شود تا عکاسان بتوانند در موارد مختلف تصمیم گیری کنند و از تکنیک مناسب با سلیقه و پروژه عکاسی صنعتی و تبلیغاتی خودشون استفاده کنند.
یکی از این خواص مهم کنترل عمق میدان عکس می باشد.
عمق میدان به معنای محدوده ای است که در آن سوژه به صورت فوکوس و شارپ دیده میشه می شود. در لنزها و دوربین های حرفه ای مقدار این محدوده قابل کنترل می باشد و شما می توانید این مقدار رو از چند میلیمتر تا چند کیلومتر تغییر بدهید.
وقتی شما از یک سوژه عکاسی  میکنید که اندازه اون ٢٠ سانتی متره و شما قصد دارین که هر آنچه قبل از اون قرار داره و هر آنچه که بعد از سوژه قرار داره به به صورت فلو دیده بشه باید محدوده عمق میدان خودتون و حدود ٢٠ سانتی متر تنظیم کنید.
برای تنظیم و کنترل این محدوده دو روش بسیار مهم وجود داره. اولی مقدار تله بودم لنز هست. به این شکل که هر چقدر لنز شما تله تر باشه محدوده عمق میدان کمتر و کوچکتر میشه   و هر چه لنز شما وایدتر باشه محدوده عمق میدان بیشتر میشه.
روش دوم کنترل محدوده عمق میدان مقدار دیافراگم می باشد. به این صورت که هر چقدر دهانه دیافراگم شما باز تر باشد عمق میدان شما کمتر و هر چقدر که دریچه دیافراگم بسته تر باشد عمق میدان بیشتر میشود.
در عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی دانستن این که چه مقدار باید محدوده عمق میدان تنظیم شود اهمیتی دو چندان دارد. چرا که اگر این محدوده کم باشد ممکن است بخشی از سوژه مورد عکاسی فولو شود و اگر دیاد باشد سوژهایی که وجود اونها مورد بحث نیست هم فوکوس دیده میشود و از برجسته دیده شدن سوژه اصلی جلوگیری به عمل بیاید و سوژه اصلی در میان سوژه های فرعی به چشم نیایند.
یک عکاس خوب باید دوربین خود و قابلیت های دوربین خود را بشناسد تا بتواند از آنها به صورت کنترل شده و هوشمندانه استفاده کند.
ما برایانجام عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی باید دوربین خودرو مانند یک اتومبیل بشناسیم و آن را جزیی از اعضای بدنم خودمون ببینیم.
کارکیا استودیو
محمد غزازانی