جمعه 22 اردیبهشت 1396
آشنایی با مفهوم وایت بالانس ( white balance) یا تراز سفیدی

آشنایی با مفهوم وایت بالانس ( white balance) یا تراز سفیدی

اگر با دنیای تدوین فیلمهای قدیمی آشنایی داشته باشید، ممکن است فیلترهایی شیشه ای را به خاطر بیاورید که برای اصلاح نورهای نامناسب فیلم مورد استفاده قرار می گرفتند. بیشتر کاربران توجه چندانی به حذف نورهای زائد زرد و نارنجی و گاهی آبی به ویژه هنگام عکاسی در فضای بسته توجه چندانی نمی کنند. اما نکته در این جاست که امروزه در دنیای دیجیتال، با شناخت ویژگی  White Balance به راحتی می توان نور تصویر را تنظیم نمود.

دمای رنگ شدت درخشش نور

علت این که روی عکسهایی که زیر نور لامپ تنگستن گرفته می شود هاله ای از نورهای زرد و نارنجی می افتد  یا وقتی از نورلامپ مهتابی استفاده می شود، این هاله آبی رنگ می شود این است که نورها حامل مفهومی به نام دمای رنگ هستند. هر چه دما پایینتر باشد، رنگها به سمت قرمز تمایل پیدا می کنند؛ و دماهای بالاتر رنگ عکس را به سمت آبی هدایت می نماید. منابع نور متفاوت باعث انتشار دماهای رنگی متفاوت شده و در نتیجه رنگهای گوناگونی را می توانند روی عکس اعمال نمایند.
در دنیای عکاسی دیجیتال، می توان با سنسورهای نوری میزان انتقال نور تصویر را به رنگی خاص تعیین نمود. در این مقاله نحوه و میزان تنظیم نور و رنگ را خواهید آموخت.
White Balance تنظیم به صورت دستی  مهمترین نکته برای انجام این تنظیمات این است که شیئی سفید رنگ را در اتاق به عنوان مبنای رنگ سفید برای دوربین تعریف کنیم. بدین ترتیب دوربین قادر خواهد بود محاسبات باقیمانده را برای شدت نور سایر اشیاء انجام دهد. در اکثر دوربینهای دیجیتال امروزی امکان تنظیم  White Balance به صورت دستی وجود  دارد. با هدف گرفتن یک شیء سفید یا خاکستری در اتاق به طوری که نور را دقیقا عمود به لنز بازتاباند و تمام صفحه عکس را بپوشاند، و سپس با فشردن دکمه White Balance یا تنظیم   White Balance آن در منوهای موجود در دوربینتان  محاسبات لازم برای در دوربین انجام خواهد شد. بعد از این تنظیمات، هر عکسی که در اتاق گرفته شود، دارای نور ورنگی طبیعی خواهد بود.
نکته: رنگ خاکستری طبیعی، در واقع خاکستری 18 درصد است که در آن همه نورها به صورت یکسان منعکس می شوند. تنظیمات از پیش تعریف شده برای اینکه تنظیم نور با دردسر کمتری انجام شود، و هر بار نیازی
به تنظیم نور به صورت دستی نباشد، در اکثر دوربینهای دیجیتال تنظیماتی از پیش تعریف شده با نامهایی نظیر Tungsten Florescent, Cloudy, Sunny ... جای گرفته اند. بنابراین در جاهایی که لازم است می توانید از این تنظیمات استفاده نمایید.

White Balance تنظیم خودکار
از جمله فاکتورهایی که در دوربینهای دیجیتال به عنوان عاملی برای رقابت و برتری مدنظر گرفته می شود Auto WB ، است. با  توجه به مدل دوربین دیجیتال، این ویژگی در برخی دوربینها بهتر ازسایرین عمل می کند. برای آزمایش این موضوع، دوربین خود را روی  حالت Auto WB تنظیم کرده و عکسهایی زیر منابع نور مختلف بگیرید.اگر نتیجه راضی کننده بود، همواره می توانید به این ویژگی در حالات مختلف اعتماد نمایید.
برف
علیرغم وجود ویژگی ،Auto WB  عکسهای صحنه های برفی معمولا هاله ای از نور آبی را در خود منعکس می نمایند. برای رفع  این مسئله دوربین را روی حالت  Custom WB قرار داده و نور  سفید را با برف تنظیم کنید. بدین ترتیب نور آبی ناپدید خواهد شد. اگردوربین شما از Custom WB  پشتیبانی نمی کند، می توانید  در محیط Photoshop Elements با استفاده از گزینه:  Enhance>Color>Color Cast
به تنظیمات مطلوب خود برسید.
خلق جلوه های نوری

از White Balance  می توان برای ایجاد نورهای مصنوعی نیز استفاده کرد. به عنوان مثال می توان نور دوربین را برای یک لامپ فلورسنت تنظیم کرد و بعد در یک فضای باز عکس گرفت. در نتیجه
عکس حال و هوای غروب را پیدا خواهد نمود. می توانید همین تجربه را برای نورها و رنگهای مختلف بیازمایید.