پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396
سرعت شاتر و تاثیر آن بر عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی

سرعت شاتر و تاثیر آن بر عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی

اگر از سوژه هایی عکس می گیرید که به سرعت در حال حرکت هستند- مثل ماشینها یا کسانی که در حال دویدن هستند- باید از سرعتهای بالای شاتر استفاده نمایید تا تصویر از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشد. در این رابطه حالات استثنا نیز وجود دارد به عنوان مثال هنگامی که دوربین به همراه سوژه حرکت می کند، زمینه عکس محو شده و خود سوژه کاملا شفاف است.
بنابراین دقت در انتخاب سرعت بسته شدن شاتر کمک شایانی به کیفیت تصویر  عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی خواهد نمود. حتی تعیین بخشهایی از سوژه اصلی که قرار است محو شود نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. به عنوان مثال سر و قسمت بالا تنه باید کاملا واضح باشد و پایین تنه و پاها می توانند کمی محو شوند. در حالتی که سوژه عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی شما شیئی ثابت مانند یک خانه است، و دوربین روی یک سه پایه نصب شده است، می توانید هر چقدر که بخواهید زمان بسته شدن شاتر را طولانی نمایید. یکی از ویژگی های جالب این شیوه عکاسی - که عموما در عکسهای مربوط به اوائل قرن 19 به چشم می خورد - این است که معمولا کسی در عکس دیده نمی شود. زیرا زمان بسته شدن شاتر آن قدر طولانی هست که افرادی که گام به درون کادر می گذارند آن قدر ثابت نمی مانند تا موقعیت آنها ثبت گردد.

Aperture

این ویژگی علاوه بر تعیین میزان نوری که وارد دوربین می شود، عمق میدان عکاسی را نیز مشخص می نماید. منظور از عمق میدان، بازه است که از سوژه اصلی تا زمینه قرار است در عکاسی پوشش داده شده و به وضوح دیده شود.

هرچه میزان Aperture   در  عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی کوچکتر  باشد، عمق میدان بزرگتری ثبت خواهد شد. این ویژگیها می تواند به شیوه های متعددی روی تکنیک عکاسی تاثیر بگذارد..

در حالتی که از سرزمینهای گسترده در یک روز آفتابی عکس می گیرید، این شانس وجود دارد که همه محدودهای موجود در کادر به وضوح دیده شوند و تغییر Aperture اثر محسوسی بر عکس نمی گذارد.    همانطور که در قسمت سوژه های متحرک گفته شد، بهتر است پس زمینه تصویر کمی محو باشد با انتخاب مقادیر بزرگتر برای Apertureمی توان به این هدف نائل شد..
به طور مشابه، هنگام عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی از اشیاء بسیار کوچک معمولا لازم است که همه چیز به طور واضح ثبت گردد. بنابراین باید از سرعتهای شاتر پایین استفاده کرد تا به طور مشابه از کمترین میزان ممکن برای Aperture استفاده شود. نقطه کانونی  لنزها تفاوتهایی روی عمق میدان موجود می گذارد. هر چه طول لنزها بزرگتر باشد، عمق میدان محدودتر خواهد شد. لنزهایی که برای عکاسی از زوایای باز مورد استفاده قرار می گیرند، عمق میدانی نامحدود را در  عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی به شما ارائه خواهند کرد..

نکته 1: اگر پوشش دادن همه عناصر موجود در یک کادر یا حذف بخشی از عناصر موجود در یک محدوده برای شما اهمیت دارد بهتر است که دوربین خود را روی حالت Aperture Priority بگذارید. در این حالت شما فقط Aperture
را تنظیم می کنید و دوربینتان سرعت شاتر را با توجه به انتخاب شما و میزان نور تعیین می نماید.

نکته 2: اگر در نور زیاد عکاسی می کنید و می خواهید که عمق میدان را محدود نمایید، یک فیلتر nd روی لنز دوربین خود نصب کنید تا کمی از شدت نور بکاهد. این فیلترها در غلظتهای مختلفی x ,4x ,2x : و ... موجودند که هر یک می توانند شدت نور را تا  نظیر نصف، یک چهارم، یک هشتم و ... کاهش دهند.

 تنظیم سرعت شاتر و Aperture

  اگر به صفحه LCD دوربین خود نگاه کنید، همواره دو عدد را در  آن مشاهده می کنید- در دوربینهای مختلف ممکن است این اعداد در منوهایی منحصر به مدل دوربین نشان داده شوند. در یک روز آفتابی معمولی ممکن است اعدادی نظیر
»500 5.6« یا « 125 16«
 را مشاهده نمایید. اولین عدد سرعت شاتر است و کسری از ثانیه را نشان می دهد که شاتر طی آن مدت باز و بسته می شود. بنابراین 125 یعنی شاتر در 1/125 ثانیه باز و بسته میشود و 500 یعنی زمانی معادل  1/500 ثانیه این اتفاق می افتد.