عکاسی تبلیغاتی انتخاباتی

در تبلیغات انتخاباتی در جناح های مختلف همه تلاش میکنند تا با بهترین معرفی خود گوی سبقت را از دیگر رقبا گرفته و بتوانند با معرفی صحیح خود در جایگاه واقعی خود قرار بگیرند.

در استودیو کارکیا امکات مناسب برای انجام کارهای رسانی رقابای انتخاباتی فراهام شده و همواره سعی کرده ایم با خلاقیت های ویژه خود چهره ای متفاوت از کاندید ها به نمایش بگذاریم.