عکاسی تبلیغاتیاز دیرباز شرکت ها و کارخانه ها برای پیشی گرفتن از رقابای خود علاوه بر ارایه خدمات و محصولات با کیفیت و خاص نیازمند تبلیغات موثر بوده اند و این تبلیغات از راه های گوناگون امکان پذیر بود. یکی از موثرترین و قابل اعتمادترین راه های تبلیغات،تبلیغات رسانه ای و تبلیغات محیطی بوده است. با به وجود آمدن رسانه های اجتماعی و مجازی و زیاد شدن طرفداران اینگونه رسانه ها تبلیغات رسانه گستره ی بسیار بالایی پیدا نمود و از جمله مهمترین روش ها در این مارکتینگ بزرگ میتوان به عکاسی تبلیغاتی و عکاسی حرفه ای اشاره نمود. عکاسی تبلیغاتی به روش های نوین با توجه به بالا رفتن درک مخاطبان امروزی و همچنین بالاتر رفتن توقع آنها از یک رسانه با وسعت بین المللی نقش نوینی را در معرفی صنایع و خدمات و محصولات بازی میکند به طوری که امکان رد تاثیر آن از همه جهات غیر قابل انکار میباشد. عکاسی تبلیغاتی به همراه دانش روز و تجهییزات مناسب و همینطور خلاقیت مجریان آن به راحتی میتواند معجزه ای در ماکتینگ و تجارت شما به وجود آورد.استفاده درست و خلاقانه و هوشمندانه از این ابزار تبلیغاتی قدرمتند همواره نیاز یک تجارت موفق می باشد و مدیران کارآمد و باتجربه بیشتر موفقیت خود را مدیون اینگونه تبلیغات می باشد به طوری که بخش زیادی از بودجه تبلیغاتی خود را به عکاسی تبلیغاتی اختصاص میدهند و از باز خورد آن بر موفقیت خود می افزایند.