عکاسی صنعتی عملیات لوله گذاری شرکت تهتیس [۱۴۰۱-۰۲-۲۲] [مطالب]
نحوه تمیز کردن لنز دوربین [۱۳۹۸-۱۲-۱۵] [مطالب]
هشداربابت خریددوربینهای دسته دوم بخصوص [۱۳۹۸-۱۲-۰۹] [مطالب]
چند نکته برای عکاسی در مراسم ها ؛ کنسرت ها و محیط های کم نور [۱۳۹۸-۱۲-۰۹] [مطالب]
تاثیر و کنترل عمق میدان در عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی [۱۳۹۶-۰۲-۰۷] [مطالب]
کاربرد لنز های مختلف در عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی و عکاسی حرفه ای [۱۳۹۶-۰۱-۲۳] [مطالب]
روش عکاسی صنعتی و عکاسی حرفه ای و عکاسی تبلیغاتی [۱۳۹۶-۰۱-۱۹] [مطالب]
آموزش تکنیک عکاسی اچ دی آر (HDR) در عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی و عکاسی حرفه ای [۱۳۹۶-۰۱-۱۶] [مطالب]
آموزش نورسنجی در عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی [۱۳۹۶-۰۱-۱۴] [مطالب]
تنظیم تراز سفید یا white balance در عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغات: [۱۳۹۶-۰۱-۱۰] [مطالب]
کافه جیم [۱۳۹۶-۰۱-۰۳] [مطالب]
کربن سیمرغ [۱۳۹۶-۰۱-۰۳] [مطالب]