جمعه 12 خرداد 1396

شاتر
شاتر پرده ای است عموما پلاستیکی و یا از آلیاژی بسیار سبک که برروی دوربین سرعت شاترمدت زمان بازو بسته شدن پرده شاتر و نوردهی به صفحه حسگریاهمانسسنسوردر دوربینهای دیجیتالی و یا صفحه فیلم دردوربینهایآنالوگ را میگویند
واحد محاسباتی سرعت شاترکسری از ثانیه می باشد عموما برای سرعت شاترهای کمتر از1/60ثانیه سرعت شاتر کند و برای سرعت شاترهای بالای 1/500را سرعت شاترهای سریع میگوییم
علامتهای اختصاری در دوربینهای مختلف متفاوت هست عموما یا با حرفBنشان میدهند یا shutter speedویا اختصارا spنوشته میشود
هرچقدر عدد سرعت شاتر پایینترباشد معمولا مدت زمان ورودی نور به سنسور بیشتر بوده وباعث روشنایی تصویر میشود اعموما تاکید میشود از سرعت شاتر کند  برای سوژه های ثابت  استفاده شود و حدالامکان دوربین روی سه پایه ثابت باشد وبالعکس سرعت شاترنرمال معمولا 1/50میباشد اما برای تصویربرداری از مواردی مانند مانیتور رایانه که دارای فرکانس مصرفی60هرتز میباشند سرعت شاتر1/60توصیه میشود (برای جلوگیری از ریپ زدن تصویر)
نکته:
شاید در کمتر جایی شنیده باشید ولی بهتر است سرعت شاتر خود را به نسبت فاصله کانونی لنز خود تنظیم کنید تا نتایج مطلوبتری را بدست آورید بعنوان مثال برای فاصله کانونی50سرعت شاتر 1/50و مثلا در تله بفا صله کانونی300سرعت شاتر1/300نتیجه مطلوبی به شماخواهد داشت اعداد سرعت شاتر با حرف sنشان داده میشوند از عدد 1 شروع میشوند و دوبرابر دوبرابر افزایش می یابند
1/2/4/8/15/30/50/60/125/250/500/......
وچون کسری از ثانیه است لذا هرچقدر عدد بزرگتر شود در واقع زمان نوردهی کاهش می یابد پس تا اینجا یاد گرفتیم دیافراگم میزان نور ورودی به سنسور دوربین و سرعت شاترمدت زمان نور ورودی به سنسور میباشد .در بحث بعدی پرداخت میکنیم  به سومین ضلع  از مثلث نوری که iso/gain میباشد