جمعه 09 اسفند 1398

⛔️هشداربابت خریددوربینهای دسته دوم بخصوص( آفیش )

همانند تمامی فناوری های دیگر ؛ دوربینی که در دست ما قرار دارد نیز روزی از کار خواهد افتاد و این مسئله نه تنها یک خبر وحشتناک برای بودجه  یک عکاس  است بلکه اگر این اتفاق در میانه انجام یک کار  به وقوع بپیوندد ؛ مشکلات بسیار زیادی را برای یک عکاس به وجود می آورد .
⭕️دوربینهادارای طول عمر جاوادانه نمی باشد و در نهایت در یک زمان از کار می افتد .
به عنوان مثال  قانون کلی این است که شاتر دوربین شما در نهایت مستهلک شده و از کار می افتد .بسته به نوع و مدل دوربینی که در اختیار دارید ؛ طول عمر شاتر شما ممکن است بین 50000 تا 350000 شات باشد .
بعضی از عکاسان در کمال بدشانسی در عدد کمتر از 50000 دچار مشکل با شاتر دوربین خود می شوند.
و برخی نیز تا بیش از 500000 شات با دوربین خود عکس می گیرند و مشکلی را مشاهده نمی کنند .
به همین دلیل آگاهی از تعداد عکس های به ثبت رسیده با یک دوربین بسیار اهمیت داشته و عکاس باید از آن اطلاع داشته باشد .

❗️نکته که جدید باب شده بابالا رفتن قیمت ؛ افرادی که کارشان آفیش دوربین بوده اقدام به فروش مینمایند.
که حتماحتما درخریداین مورددقت بیشترشودچون دیگرتعدادشات دوربین مبنا نمیباشد .
چراکه اولا شما وقتی دوربین خریدمیکندنهایت دوربین دست یک الی دونفربوده که چون جنس خودشون بوده دلسوزتردوربین نگه داشتند. 
ولی درمورددوربینهای آفیش دوربین دست. بینهایت افرادبابدترین نوع استفاده قرارگرفته .که خریداین نوع دوربینها ریسک بزرگی میباشد .

(پس پیشنهاد میدهم درخرید دوربینهای دسته دوم دقت نمایید