عکاسی صنعتی پوشاک و مدلینگ

یکی از صنایع بزرگ دنیا که از نیازهای اولیه انسان ها نیز به شمار می آید صنایع پوشاک می باشد . کشورها غربی با برگزاری فشن شو ها و ژرنال ها و کاتالوگ های بسیار زیاد این صنعت را به قطب اقتصادی کشور خود تبدیل کرده اند به طوری که در آمد حاصل از این صنعت چند برابر در آمد نفتی کشور عزیز ما شده.

در استودیو کارکیا همواره تلاش نموده ایم که ثبت بهترین تصاویر مادلینگ و استفاده ار مانکن های آموزش دیده با حفظ شیونات جامعه اسلامی رقابتی جدی برای محصولا داخلی با محصولات خارجی ایجاد نماییم و تلاش کنیم که با پیروزی در این رقابت زمینه اشتقال هزاران نفری که در این صنعت مشغول فعالیت هستند را فراهم کنیم .

عکاسی پوشاک و مدلینگ
عکاسی   پوشاک و مدلینگ
عکاسی تبلیغاتی پوشاک و مدلینگ
عکاسی پوشاک و مدلینگ
عکاسی   پوشاک و مدلینگ
عکاسی تبلیغاتی پوشاک و مدلینگ
عکاسی پوشاک و مدلینگ
عکاسی   پوشاک و مدلینگ
عکاسی تبلیغاتی پوشاک و مدلینگ
عکاسی پوشاک و مدلینگ
عکاسی   پوشاک و مدلینگ
عکاسی تبلیغاتی پوشاک و مدلینگ